Tilbake

Krokmellomlegg

1224

10-45º m/2,5º intervall vinkelforskjell. Brukes der sperreenden ikke er loddrett.

360 Preview

0%

  Tekniske mål

  Krokmellomlegg
  • A:8.0
  • B:65.0
  • C:17.0

  Fargevalg

  Ubehandlet aluminium

  Sort - NCS 8601-R84B