KAPASITETSBEREGNING

For å finne ut hvilke type takrenne du bør velge, kan du legge inn fakta i feltene nedenfor

Takflate

Takflate i m2. Bruk nermeste hele tall, ingen desimaler.

 Ugyldig verdi

Antall nedløpsrør

Om du har et nedløp på midten av takrenna skal du legge inn 2 stk. nedløp for å få riktig beregning

 Ugyldig verdi

Nedbørsintensitet

0.013 liter pr. sekund er gjennomsnittet for norge og vil være grunnlag for beregning om dette ikke spesifiseres

 Ugyldig verdi

Dine takrenner trenger en kapasitet på l/s

Vi har ingen takrenner med denne kapasiteten

Du kan velge mellom følgende takrennesystemer

T-100

1.31 l/s

Gå til produktet

T-120

1.46 l/s

Gå til produktet

T-125

1.59 l/s

Gå til produktet

T-150

2.20 l/s

Gå til produktet

For å møte dine behov trenger du flere nedløpsrør. Gå tilbake til kalkulatoren for å finne riktig antall.

Nedløpene som normalt tilhører takrennesystemene er N-70 for T-100, T120 og T-125, og N-85 for T-150. Nedløpene har stor kapasitet i forhold til takrennene og vil ikke bli en begrensning ved bruk av denne kalkulatoren

Vi gjør oppmerksom på at dette er en indikator som kan brukes til vanlige bygninger/boliger. Om bygget er plassert slik at særlige hensyn må tas eks. inngangspartier offentlige bygg, fare for fuktskade etc. eller at nedløpene har lange strekk med lite fall finner man opplysninger i NS-EN 12056-3.